مرور برچسب

عکاس انگلیسی

جولیا مارگارت کامرون

جولیا مارگارت کامرون زن انگلیسی بسیار با استعداد، فوق العاده باهوش، با روحی آزاده و پرشور، نامتعارف و به لحاظ مالی مرفه بود. او عکاسی را هم چون نوعی ماجراجویی شخصی پی گرفت، همان طور که امکان داشت به کارهای انسان دوستانه یا پرورش گل سرخ…