آرشیو برچسب های: تک پایه عکاسی

چگونه با منوپاد درست عکاسی کنیم؟

عکاسی با موبایل

اگر بدون وسیله ای جانبی عکاسی می کنید، پیشنهاد اول من این است که با دو دست عکس سلفس بگیرید و اگر نشد با یک دست. در عکاسی با دست، احتمال انتقال لرزش دست به موبایل و تار شدن عکس وجود دارد. پیشنهاد من این است که درست در لحظه فشار دادن دکمه، نفس خود […]