آرشیو برچسب های: اپلیکیشن powerdirector

تدوین فیلم های بیش از یکساعت فقط با موبایل

عباس امیری

آیا می توان فیلم های بلند و بیش از یکساعت را فقط با موبایل تدوین کرد؟