مرور رده

معرفی عکاس

مایکل کننا

مایکل کننا (متولد 1953,Michael Kenna) یک عکاس انگلیسی است که عکس هایی سیاه و سفید و غیر معمول از مناظر گرفته است. عکس های وی در شرایط نور سپیده دم یا شبانه با نوردهی تا 10 ساعت به دست آمده است. عکس های او متمرکز بر تعامل بین شرایط…