مرور برچسب

عکاسی فراوقع گرا

سندی اسکاگلند

سندی اسکاگلند (Sandy Skoglund) ، عکاس آمریکایی، از عکاسی به روشی ظاهراً واقعی استفاده می کند. اما محیط های فراوقع گرای وی دنیاهای تخیلی هستند که داستان های نقل شده توسط وی را بیننده باید سرهم کند. معمولا عکس ها تخیل را به نمایش…