اعضای حرفه ای سایت می توانند به مطالب زیر دسترسی داشته باشند:

 

  • خلاصه کتاب ها
  • مقالات اختصاصی
  • فیلم های آموزشی ویژه
  • فایل های صوتی اختصاصی
  • بخش هایی از کارگاه های برگزار شده