شماره حساب

شماره حساب‌های بانکی جهت پرداخت آنلاین یا خرید محصولات

 

برای خرید محصولات و هر گونه پرداخت آنلاین شما براحتی می توانید با داشتن کارت بانکی عضو شتاب و رمز دوم اقدام به خرید محصولات کنید.

 

 

 

بانک ملی
حساب سیبا بانک ملی ۰۱۱۱۳۱۱۸۲۹۰۰۳ بنام آقای عباس امیری
شماره ملی کارت ، برای انتقال وجه از طریق خودپرداز     ۶۰۳۷۹۹۷۳۴۴۹۶۸۲۹۳
شماره شبا: IR 82 0170 0000 0011 1311 8290 03 

بانک شهر
شماره حساب بانک شهر  ۷۰۰۷۹۶۸۴۴۳۷۴ بنام آقای عباس امیری
شماره کارت بانکی برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۵۰۴۷۰۶۱۰۱۷۳۵۴۲۳۰

شماره شبا  : IR 840610000000700796844374

بانک ملی
حساب سیبا بانک ملی ۰۳۰۱۱۳۰۵۸۴۰۰۵ بنام آقای عباس امیری
شماره ملی کارت ، برای انتقال وجه از طریق خودپرداز ۶۰۳۷۹۹۷۲۶۰۱۳۳۸۱۵
شماره شبا: IR 31 0170 0000 0030 1130 5840 05